birləşdirilmə

birləşdirilmə
«Birləşdirilmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • birləşdirilmək — «Birləşdirmək»dən məch …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kartelləşdirilmək — məch. iqtis. Kartel şəklində birləşdirilmək, birləşdirilərək kartel düzəldilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kooperativləşdirilmək — məch. Kooperativə daxil edilmək, kooperativə cəlb edilmək. // Kooperasiya əsasında birləşdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilhaq — is. <ər.> Bitişdirmə, birləşdirilmə, qatma, qatılma; əlavə etmə, əlavə edilmə; qoşma, qoşulma. İlhaq etmək – birləşdirmək, bitişdirmək, qatmaq. İlhaq edilmək (olunmaq) – birləşdirilmək, qatılmaq. Xəlifə Qızıl Arslanın məhv edilməsi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quraşdırılmaq — məch. 1. Müxtəlif parçalardan calanaraq düzəldilmək, qayrılmaq. 2. Yığılıb qurulmaq, birləşdirilmək, hissələri yerbəyer yerləşdirilmək. Maşınlar quraşdırılmışdır. 3. məc. Özündən uydurulmaq, düzəldilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitişdirilmək — məch. Bir birinə calanmaq, birləşdirilmək, rəbt edilmək, yapışdırılmaq, bağlanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boltlanmaq — məch. Bolt ilə birləşdirilmək, bolt ilə bir birinə bağlanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bənd — 1. is. <fars.> 1. anat. Skelet sümüklərinin oynaq yerləri; buğum, məfsəl. Barmaqların bəndləri. Bəndləri ağrımaq. Bəndləri qırılmaq. – <Qazan xan> başında, bədəninin bəndlərində bir ağırlıq və sızıltı duydu. M. Rz.. 2. Müxtəlif… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eklektizm — <yun.> kit. Bir birinə zidd olan fikir və nəzəriyyələrin prinsipsiz və mexaniki surətdə birləşdirilməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fotomontaj — <yun. phos və fr. montage> Ümumi mövzuya aid olan bir sıra fotoşəkillərin (və ya onların hissələrinin) bir şəkildə birləşdirilməsi. // Bu yolla tərtib olunmuş plakat, reklam, illüstrasiya və s. . . C. Cabbarlı adına kitabxanada A. P.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”